Varför ett digitalt verksamhetsstöd?

Stöd för individen

Boet är ett pedagogiskt stöd för den som bor på en bostad med särskild service. Boet möjliggör ökat självbestämmande och inflytande, större valfrihet och ökad känsla av delaktighet.

Stöd för personalen

Med Boet får personalen all nödvändig information samlad på ett ställe, så att de kan ge rätt stöd, på rätt sätt, vid rätt tillfälle. Inga arbetsuppgifter missas.

Enkelt adminverktyg

Genom Boets admin-verktyg lägger man enkelt in den information som ska synas i individappen och i personalappen.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Nyfiken på uppdateringar och viktig branschinformation från Boet? Anmäl dig då till vårt Nyhetsbrev.

Nyfiken på Boet?

Boet är ett digitalt verksamhetsstöd som underlättar både för den som bor och för den som jobbar på ett LSS-boende.

Referenskunder

Sundbybergs stad

Susanne Svanström-Laine, stödassistent/gruppledare: När ”win win” blir på riktigt och ord som det ofta pratas om blir en realitet. När en individ uttrycker ”Lägg in det i Boet så jag inte glömmer det” ja, då blir ord som inflytande, delaktighet och självständighet till ord som får en betydelse i vardagen. Den stora frågan HUR blir enklare för den enskilde såväl som för oss medarbetare att förhålla oss till. Det bidrar till ett internt lärande och att utvecklingen av de individuella stödinsatserna optimeras. När kvantitet till stora delar ersätts av kvalitet då hjälper Boet oss att fokusera på rätt individanpassat stöd vid rätt tillfälle.

Burlövs kommun

Bettan Timius, enhetschef: "Vi är supernöjda att vi nu med hjälp av verksamhetsstödet Boet får möjlighet att jobba vidare för självbestämmande och ökat inflytande, i ett led till ökad känsla av delaktighet hos våra brukare på Funktionsstödsenheten i Burlövs kommun."

Bodens kommun

Nina Jansson, verksamhetsutvecklare: ”Personalgruppen på ett nystartat gruppboende såg ett behov av att på ett strukturerat sätt arbeta med planering och aktiviteter och målet var att arbeta mer personcentrerat. Boet på gruppbostaden ger inte bara en kvalitetssäkring i utförandet, det ökar även både trygghet och livskvaliteten för brukarna. Införande har gett brukarna mer självständighet och delaktighet i sina aktiviteter.”

Härjedalens kommun

Anda Embretzen, Socialchef: "Det är fantastiskt att vi med hjälp av Boet kan stödja individer till ökad självständighet, det är den största vinsten vi gör!” Boendepersonal Lina Andersson: "Vi har kommit långt med våra mål med att öka självständigheten och delaktigheten hos boende, och detta har vi lyckats med med hjälp av Boet. Vi är så glada över att ha Boet som stöd för både de boende och oss i personalen."

Fler kunder

Nyheter

Fin artikel i Järfällas personaltidning

Boet utökar i Järfälla och i samband med det uppmärksammas LSS-boendet Ulvsättras arbete med Boet i Järfälla kommuns personaltidning. Läs den fina artikeln här!

Läs mer

Kafferepet rullar vidare

Sedan december 2022 har Boet varit inbjudna på Kafferep tillsammans med Emrahus, och kafferepen fortsätter! Läs mer här om detta trevliga event!

Läs mer

Användarnätverk för lärande tillsammans

Nu har vi genomfört våra första användarnätverk, öppet för all personal som arbetar med Boet i sin vardag. Läs mer om detta här!

Läs mer