Boet är ett digitalt verksamhetsstöd som underlättar både för den som bor och för den som jobbar på ett LSS-boende.

Individapp

En surfplatta eller mobil till den boende

Genom individuella inställningar kan man anpassa stödet utifrån den enskildes behov och förutsättningar. Boet bygger på tydliggörande pedagogik och ger information om vad som ska göras, när det ska göras, hur det ska göras och vad som händer sen. Man kan också göra aktivitetsstöd som ytterligare beskriver hur:et och informerar om vem som är med vid en aktivitet.

Personalapp

En mobil till varje personal som är i tjänst under ett arbetspass

I mobilen får personalen tillgång till samtliga boendes dagsplaneringar men även övrig verksamhetsgemensam information. Personal får snabbt och enkelt en överblick över dagens arbete vilket skapar tydlighet i arbetsfördelning och förenklar vid överlämning. Och viktigast av allt: säkerställer att inga arbetsuppgifter missas!

ADMINVERKTYG

Enkelt administationsverktyg

Genom att använda Boet Admin-verktyg i en webläsare kan man enkelt skriva in både verksamhets-gemensamma aktiviteter och arbetsuppgifter men också de boendes respektive planeringar, som utgår från den enskildes genomförandeplan.

Stöd för individen

Boet är ett pedagogiskt stöd för den som bor på en bostad med särskild service. Boet möjliggör ökat självbestämmande och inflytande, större valfrihet och ökad känsla av delaktighet.

Stöd för personalen

Med Boet får personalen all nödvändig information samlad på ett ställe, så att de kan ge rätt stöd, på rätt sätt, vid rätt tillfälle. Inga arbetsuppgifter missas.

Enkelt adminverktyg

Genom Boets admin-verktyg lägger man enkelt in den information som ska synas i individappen och i personalappen.

Kund

Halmstads kommun

Anna Francke Wiking, Utvecklingschef på Socialförvaltningen, Halmstad kommun: ”Att stötta våra brukare att leva ett så självständigt liv som möjligt har alltid varit en hjärtefråga för oss i Halmstad. Att i samverkan med Boet kunna erbjuda brukare att få vara medskapare vid framtagning av det digitala verktyget är en absolut förutsättning för att ta fram ändamålsenlig välfärdsteknik, då det är brukarna själva som är experterna på sina behov i vardagen.”

Kund

Burlövs kommun

Bettan Timius, enhetschef: "Vi är supernöjda att vi nu med hjälp av verksamhetsstödet Boet får möjlighet att jobba vidare för självbestämmande och ökat inflytande, i ett led till ökad känsla av delaktighet hos våra brukare på Funktionsstödsenheten i Burlövs kommun."

Kund

Härryda

Karin Johansson, digitaliseringsledare: "Det känns bra att vi nu startar upp med Boet! Vårt syfte är att uppmuntra och stötta brukare att leva ett så självständigt liv som möjligt samt att skapa förutsättningar till nya arbetssätt och främja samarbetsmöjligheter mellan enheter. Personalen berättar att verktyget känns väldigt smidigt och är enkelt, men de sprudlar samtidigt av idéer till att göra verktyget ännu mer lätt administrerat och översiktligt. Att följa projektet med Boet och dess effekter ska bli mycket intressant!"

Kund

Lomma Kommun

"Boet kommer att ersätta flera analoga verktyg som verksamheterna är beroende av idag. För den enskilde boende innebär Boet att hen kan vara mer delaktig i det vardagliga stödet på ett nytt sätt. Detta ökar den enskildes självbestämmande och inflytande och ger en större valfrihet och ökad känsla av delaktighet" säger Ernesto Cespedes Cortes, enhetschef för bostäder inom funktionsstöd.

Kund

Bodens kommun

Nina Jansson, verksamhetsutvecklare: ”Personalgruppen på ett nystartat gruppboende såg ett behov av att på ett strukturerat sätt arbeta med planering och aktiviteter och målet var att arbeta mer personcentrerat. Boet på gruppbostaden ger inte bara en kvalitetssäkring i utförandet, det ökar även både trygghet och livskvaliteten för brukarna. Införande har gett brukarna mer självständighet och delaktighet i sina aktiviteter.”

KUND

Härjedalens kommun

Anda Embretzen, Socialchef: "Det är fantastiskt att vi med hjälp av Boet kan stödja individer till ökad självständighet, det är den största vinsten vi gör!”