Varför ett digitalt verksamhetsstöd?

Stöd för individen

Boet är ett pedagogiskt stöd för den som bor på en bostad med särskild service. Boet möjliggör ökat självbestämmande och inflytande, större valfrihet och ökad känsla av delaktighet.

Stöd för personalen

Med Boet får personalen all nödvändig information samlad på ett ställe, så att de kan ge rätt stöd, på rätt sätt, vid rätt tillfälle. Inga arbetsuppgifter missas.

Enkelt adminverktyg

Genom Boets admin-verktyg lägger man enkelt in den information som ska synas i individappen och i personalappen.

Nyfiken på boet?

Boet är ett digitalt verksamhetsstöd som underlättar både för den som bor och för den som jobbar på ett LSS-boende.

Referenskunder

Sundbybergs stad

Susanne Svanström-Laine, stödassistent/gruppledare: När ”win win” blir på riktigt och ord som det ofta pratas om blir en realitet. När en individ uttrycker ”Lägg in det i Boet så jag inte glömmer det” ja, då blir ord som inflytande, delaktighet och självständighet till ord som får en betydelse i vardagen. Den stora frågan HUR blir enklare för den enskilde såväl som för oss medarbetare att förhålla oss till. Det bidrar till ett internt lärande och att utvecklingen av de individuella stödinsatserna optimeras. När kvantitet till stora delar ersätts av kvalitet då hjälper Boet oss att fokusera på rätt individanpassat stöd vid rätt tillfälle.

Burlövs kommun

Bettan Timius, enhetschef: "Vi är supernöjda att vi nu med hjälp av verksamhetsstödet Boet får möjlighet att jobba vidare för självbestämmande och ökat inflytande, i ett led till ökad känsla av delaktighet hos våra brukare på Funktionsstödsenheten i Burlövs kommun."

Härryda

Karin Johansson, digitaliseringsledare: "Det känns bra att vi nu startar upp med Boet! Vårt syfte är att uppmuntra och stötta brukare att leva ett så självständigt liv som möjligt samt att skapa förutsättningar till nya arbetssätt och främja samarbetsmöjligheter mellan enheter. Personalen berättar att verktyget känns väldigt smidigt och är enkelt, men de sprudlar samtidigt av idéer till att göra verktyget ännu mer lätt administrerat och översiktligt. Att följa projektet med Boet och dess effekter ska bli mycket intressant!"

Bodens kommun

Nina Jansson, verksamhetsutvecklare: ”Personalgruppen på ett nystartat gruppboende såg ett behov av att på ett strukturerat sätt arbeta med planering och aktiviteter och målet var att arbeta mer personcentrerat. Boet på gruppbostaden ger inte bara en kvalitetssäkring i utförandet, det ökar även både trygghet och livskvaliteten för brukarna. Införande har gett brukarna mer självständighet och delaktighet i sina aktiviteter.”

Fler kunder

Nyheter

Kundcase: Villa Stenåsa

Läs om fina Villa Stenåsas arbete med att införa Boet på boendet. Vilka lärdomar har man gjort, hur ser man på arbetet framåt och vad tycker man egentligen om Boet?

Läs mer

Vad är på gång?

Vi har en spännande start på 2023, här kan du läsa mer om vad vi har på gång!

Läs mer

Julhälsning från VD Patrick

Patrick summerar och reflekterar över det gångna året och spanar även in i 2023.

Läs mer