Varför ett digitalt verksamhetsstöd?

Stöd för individen

Boet är ett pedagogiskt stöd för den som bor på en bostad med särskild service. Boet möjliggör ökat självbestämmande och inflytande, större valfrihet och ökad känsla av delaktighet.

Stöd för personalen

Med Boet får personalen all nödvändig information samlad på ett ställe, så att de kan ge rätt stöd, på rätt sätt, vid rätt tillfälle. Inga arbetsuppgifter missas.

Enkelt adminverktyg

Genom Boets admin-verktyg lägger man enkelt in den information som ska synas i individappen och i personalappen.

Nyfiken på boet?

Boet är ett digitalt verksamhetsstöd som underlättar både för den som bor och för den som jobbar på ett LSS-boende.

Referenskunder

Halmstads kommun

Anna Francke Wiking, Utvecklingschef på Socialförvaltningen, Halmstad kommun: ”Att stötta våra brukare att leva ett så självständigt liv som möjligt har alltid varit en hjärtefråga för oss i Halmstad. Att i samverkan med Boet kunna erbjuda brukare att få vara medskapare vid framtagning av det digitala verktyget är en absolut förutsättning för att ta fram ändamålsenlig välfärdsteknik, då det är brukarna själva som är experterna på sina behov i vardagen.”

Burlövs kommun

Bettan Timius, enhetschef: "Vi är supernöjda att vi nu med hjälp av verksamhetsstödet Boet får möjlighet att jobba vidare för självbestämmande och ökat inflytande, i ett led till ökad känsla av delaktighet hos våra brukare på Funktionsstödsenheten i Burlövs kommun."

Härryda

Karin Johansson, digitaliseringsledare: "Det känns bra att vi nu startar upp med Boet! Vårt syfte är att uppmuntra och stötta brukare att leva ett så självständigt liv som möjligt samt att skapa förutsättningar till nya arbetssätt och främja samarbetsmöjligheter mellan enheter. Personalen berättar att verktyget känns väldigt smidigt och är enkelt, men de sprudlar samtidigt av idéer till att göra verktyget ännu mer lätt administrerat och översiktligt. Att följa projektet med Boet och dess effekter ska bli mycket intressant!"

Lomma Kommun

"Boet kommer att ersätta flera analoga verktyg som verksamheterna är beroende av idag. För den enskilde boende innebär Boet att hen kan vara mer delaktig i det vardagliga stödet på ett nytt sätt. Detta ökar den enskildes självbestämmande och inflytande och ger en större valfrihet och ökad känsla av delaktighet" säger Ernesto Cespedes Cortes, enhetschef för bostäder inom funktionsstöd.

Fler kunder

Nyheter

Demokratin 100 (eller 30?) år

Tankar inför valet.

Läs mer

Vi hälsar verksamhetsutvecklare Anna välkommen till Boet!

Boet växer och vi välkomnar en ny kollega!

Läs mer

Sommarhälsning från VD Patrick

Patrick reflekterar och summerar.

Läs mer